ผลงานที่ได้รับรางวัลของ นักศึกษา/อาจารย์

 
1
     นักศึกษาปริญญาโทสาขาเคมีวิเคราะห์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม
2
     นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงการทำแผนรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่ในรั้วมหาวิทยาลัย
3
     นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานการออกแบบผ่านสื่อเอนิเมชั่น
4
     นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
5
     ทีมเกษตรศิลป์คว้ารางวัลยอดเยี่ยมโล่พระราชทานจัดสวน “ต้นพอเพียงจิต”
6
     สถาปัตย์ฯ เจ๋งสุด คว้าชนะเลิศออกแบบปุ้ย
7
     สองหนุ่มไอทีคว้าแชมป์ แก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์