จำนวนผู้เข้าชม
รายการออกอากาศย้อนหลัง
Kmitl News ข่าว สจล. ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2556
รายการ I SEE U ปี 2556 เทป 25 ตอน...บริษัท เคเอ็มไอทีลาดกระบัง จำกัด
รายการ I SEE U ปี 2556 เทป 24 ตอน...การแข่งขัน Windows 8 Game ในงาน Microsoft TechDays Thailand & WOWZAPP-Ver 2013
รายการ I SEE U ปี 2556 เทป 23 ตอน...รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์ SO FAAAA ประเภษเศษวัสดุ
รายการ I SEE U ปี 2556 เทป 22 ตอน...รางวัลชนะเลิศ การแต่งหน้าเค้ก
รายการ I SEE U ปี 2556 เทป 21 ตอน...การประกวดนวัตกรรมนาโน ครั้งที่ 4
รายการ I SEE U ปี 2556 เทป 20 ตอน...โครงการ Sky Walk
รายการ I SEE U ปี 2555 เทป 18 ตอน...รุ่นพี่คนเก่ง แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ
รายการ I SEE U ปี 2555 เทป 17 ตอน...ราง วัลชนะเลิศ คอนกรีตพลังช้าง
รายการ I SEE U ปี 2555 เทป 16 ตอน...รางวัลการออกแบบศิลปะในถ้วยไอศกรีม 2012
รายการ I SEE U ปี 2555 เทป 15 ตอน...แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
รายการ I SEE U ปี 2555 เทป 13 ตอน...ชมรมกีฬายิงปืน สจล.
รายการ I SEE U ปี 2555 เทป 12 ตอน...รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ "โดนใจ..อย่างแรง"
รายการ I SEE U ปี 2555 เทป 11 ตอน รางวัลชนะเลิศการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 5
รายการ I SEE U ปี 2555 เทป 8 ตอน..รางวัลในการประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18
รายการ I SEE U ปี 2555 เทป 7 เทปพิเศษ แนะนำวิทยาเขตชุมพร
รายการ I SEE U ปี 2555 เทป 6 ตอน..ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพและสังคม
รายการ I SEE U ปี 2555 เทป 5 ตอน..รางวัลการประกวดการถ่ายภาพของสมาคมภาพถ่ายกรุงเทพ ครั้งที่ 7
รายการ I SEE U ปี 2555 เทป 3 ตอน..แนะนำหลักสูตร Executive Ph.D Program วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รายการ I SEE U ปี 2555 เทป 1 ตอน..รางวัลชนะเลิศการประกวดสวนหย่อม ระดับอุดมศึกษา
วีดิทัศน์กิจกรรม สจล.
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา สกอ."บางแสนเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร 3781-4