ติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่   http://www.facebook.com/activitykmitl
2562
11 เม.ย. 62      กิจกรรมวันสงกรานต์ 2562   
11 เม.ย. 62      ภาพบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์
11 เม.ย. 62      พิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายกสภาสถาบัน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
10 เม.ย. 62      KOSEN_KMITL
10 เม.ย. 62      คัดเลือกร้านค้าเข้าโครงการ KMITL Food Battle
10 เม.ย. 62      น้ำมะม่วงมหาชนก สจล. ชื่นหัวใจ รับรางวัล Bronze Award
9 เม.ย. 62      กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจโรงอาหาร
8 เม.ย. 62      การสรุป EDT Talk KMITL NEXT
7 เม.ย. 62      EDT Talk KMITL NEXT(รอบบ่าย) ชุด2
7 เม.ย. 62      EDT Talk KMITL NEXT(รอบบ่าย) ชุดที่1
7 เม.ย. 62      EDT Talk KMITL NEXT(รอบเช้า)
6 เม.ย. 62      การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน
4-5 เม.ย. 62      KMITL JOB FAIR 2019
3 เม.ย. 62      KMITL ORGANIC SHOP
3 เม.ย. 62      ประตูหนุมานใจดี
3 เม.ย. 62      เปิดแล้ว KMITL Organic Shop
2 เม.ย. 62      MOA สจล.กับ กทม.ร่วมกันผลิตแพทย์
1 เม.ย. 62      จบแล้วรุ่นพี่เนียนในตำนาน
เมษายน
30 มี.ค. 62      นายกสภาสถาบันติดตามผลงานวิจัย
30 มี.ค. 62      พิธี เปิดงาน เปิดโลกวิชาการ และ ชุมแพะ @ ชุมพร
30 มี.ค. 62      พิธีแสดงมุทิตาจิตต่อนายกสภาสถาบัน
30 มี.ค. 62      พิธีเปิดป้ายเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
30 มี.ค. 62      พิธีพราหมณ์บวงสรวงบริเวณป้ายทางเข้าวิทยาเขตชุมพร
30 มี.ค. 62      พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาเขตชุมพร
30 มี.ค. 62      สจล.สนับสนุนนักศึกษาวัยใสต้านภัยทุจริต
30 มี.ค. 62      นักศึกษาวัยใส ต้านภัยทุจริต
29 มี.ค. 62      สจล.เจ้าภาพมอบธงปิดงาน SoTL 5
28 มี.ค. 62      KMITL ENGINEER ALUMNI ASSOCIATION
28 มี.ค. 62      อธิการบดีสจล.บรรยายAI &Educationเน้นสมองกล แต่ใส่หัวใจครู
27 มี.ค. 62      พิธีเปิดอาคารเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร (เพิ่มเติม)
27 มี.ค. 62      พิธีเปิดอาคารเรียนและประชุมสภาฯณคณะอุตเกษตร
27 มี.ค. 62      สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. รวมมือองค์กรเครือข่ายจัดSoTL5พัฒนาวิจัย
27 มี.ค. 62      พิธีเปิดอาคารสถานีไฟฟ้าย่อยพระจอมเกล้าลาดกระบัง
22 มี.ค. 62      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
22 มี.ค. 62      Challenge for Change
21 มี.ค. 62      U-Z[EE]D MUSIC FEST
20 มี.ค. 62      Food Exibition 2019
20 มี.ค. 62      สจล.สืบสานพัฒนาน้ำและความสุขชุมชนคุ้งบางกะเจ้า
19 มี.ค. 62      THE Thailand Rankings Masterclass
19 มี.ค. 62      สจล. นำผลงานน้ำมะม่วงมหาชนกเปิดตัวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
19 มี.ค. 62      ประเพณีกีฬา 3 พระจอมเกล้า 2562
18 มี.ค. 62      เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุนโครงการ TalentMobility
18 มี.ค. 62      สจล.รับปิดเทอมต้อนรับน้องๆเยาวชนรุ่นที่ 25
15 มี.ค. 62      อบรมให้ความรู้โรคไข้หวัดใหญ่
14 มี.ค. 62      MUSIC_FEST
14 มี.ค. 62      ป้ายรถเมล์อัจริยะทำงานได้จริง
13 มี.ค. 62      สจล.ปลูกจิตสำนึกการพัฒนาตนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
12 มี.ค. 62      อธิการเยี่ยมสำนักหอสมุดกลาง
12 มี.ค. 62      สจล.ประกาศเจตจำนงนโยบายและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
11 มี.ค. 62      BBA FOOD FESTIVAL ของคณะการบริหารและจัดการ
7 มี.ค. 62      สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
6 มี.ค. 62      Mouสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดปทุมธานี
6 มี.ค. 62      สจล.ปิดUniversal Designแต่การทำเพื่อคนพิการยังต่อเนื่อง
5 มี.ค. 62      สจล.พาสมาชิก Universal Designทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4 มี.ค. 62      โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปรึกษาขอความร่วมมือ KMID
4 มี.ค. 62      สจล.จัดUniversal Designครั้งที่ 7อยู่ร่วมกันด้วยความสุข
1 มี.ค. 62      "Week Without Walls At Chonburi ” activities #Day 4
1 มี.ค. 62
     MOU บริษัทเซราไทยจำกัด
มีนาคม
16 ก.พ. 62      เสวนาสาเหตุและผลกระทบมลภาวะอากาศจากฝุ่นขนาดเล็ก ณ วปอ.
15 ก.พ. 62      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แสดงแฟชั่นเมื่อฝุ่นปกคลุมโลก
14 ก.พ. 62      MOU โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 134 โรงเรียน
13 ก.พ. 62      สำนักหอสมุดกลาง สจล. จัดแสดง เพลงรักในสวน ต้อนรับวาเลนไทน์
12 ก.พ. 62      คณะการบริหารและจัดการ สจล.เดินหน้าใช้หลัก5P1Nสู่ระดับโลก
11 ก.พ. 62      สจล.อบรมผู้นำธุรกิจ start up
11 ก.พ. 62      การคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฏและฉัตรปริวาร ประจำปี 2562
11 ก.พ. 62      งานเกษตรเจ้าคุณทหาร 4.0
11 ก.พ. 62      พิธีวางพวงมาลาท่านเจ้าคุณทหาร ณ อนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร
6 ก.พ. 62      MOU DynEd International Inc., ประเทศสหรัฐอเมริกา
6 ก.พ. 62      สจล.น้อมรับวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
6 ก.พ. 62      MOU โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
4 ก.พ. 62      เทศกาลวันตรุษจีน ณ สจล. ปีหมูทอง 2562
4 ก.พ. 62      สจล.แสดงความยินดีกับประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนใหม่
4 ก.พ. 62      ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SciVal เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการ
2 ก.พ. 62
     ผลงานคุณภาพจากคณาจารย์ สจล. รับรางวัลงานวันนักประดิษฐ์
กุมภาพันธ์
29 ม.ค. 62      สจล.จัดพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ วิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
28 ม.ค. 62      สจล.เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
26 ม.ค. 62      แข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยพระเทพฯ
25 ม.ค. 62      บรรยายพิเศษสุขภาพจิตป้องกันโรคซึมเศร้า
23 ม.ค. 62      คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนเยี่ยม สจล.
17 ม.ค. 62      HARBIN เดินทางมาศึกษาดูงานวิทยาเขตชุมพร
17 ม.ค. 62      ทางออกจากปัญหาวิกฤตฝุ่นละออง PM2.5
17 ม.ค. 62      รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย พ่อขุนรามคำแหง
15 ม.ค. 62      จัดงานวันครู ครุศาสตร์ สจล.
15 ม.ค. 62      สจล.mouเครือข่ายพัฒนากำลังคน ด้านยานยนต์และไฟฟ้า
15 ม.ค. 62      ขอพรจากอธิการบดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่
14 ม.ค. 62      สำนักทะเบียน สจล. นำ SUPER REGพี่นี้ช่วยได้ ไขปัญหา
9 ม.ค. 62      สจล.รับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันการดับเพลิง
7 ม.ค. 62      พิธีตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
6 ม.ค. 62
     DSR_Minimarathon_2019_at_KMITL
มกราคม
2561
2560
2559
2558