ติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่   http://www.facebook.com/kmitlpr
2561
วันที่
รายชื่อพาดหัว
5 เม.ย. 61      สจล.แสดงผลงานสุดยอดศิลปินทัศนศิลป์ ณ หอศิลป์
4 เม.ย. 61      สจล.นำนวัตกรรมล้ำสู่Thailand Onnovation
2 เม.ย. 61      อธิการบดี รับรางวัลอินทรจักร บุคคลสำคัญที่น่ายกย่องแห่งปี
เมษายน
30 มี.ค. 61      การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่๙ ณ ชุมพร
29 มี.ค. 61      การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการจัดการ
28 มี.ค. 61      KMITL Job Fair 2018
26 มี.ค. 61      สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล.นำเด็กค่ายเยาวชนทดสอบวิตามินซี
26 มี.ค. 61      วิทยาเขตชุมพรฯ จัดโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน รุ่นที่ 13
26 มี.ค. 61      โครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน รุ่นที่ 13 พระจอมเกล้าลาดกระบัง
26 มี.ค. 61      MOA Saint Mary’s University, Canada
21 มี.ค. 61      พระจอมเกล้าชุมพรคว้ารางวัล Best Engineering Award
20 มี.ค. 61      คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดFood Exhibition 2018
20 มี.ค. 61      ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อสานต่อโครงการชุมชนจิตอาสา
15 มี.ค. 61      วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา จัดโครงการ KMITL – MuayThai-Mini Marathon’2018
13 มี.ค. 61      อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
13 มี.ค. 61      ร่วมแสดงความยินดีแก่นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 มี.ค. 61      สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมอบรม Drone Workshop
10 มี.ค. 61      งานกีฬาบุคลากร 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2560
9 มี.ค. 61      การประชุมเร่งรัดการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย
9 มี.ค. 61      สจล. คว้ารางวัล GOLD AWARD จาก International Association
6 มี.ค. 61      สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
5 มี.ค. 61      การประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น สจล. ประจำปีการศึกษา2561
4 มี.ค. 61      บรรยากาศ งานมหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย
2 มี.ค. 61      งานมหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย
1 มี.ค. 61
     OPEN HOUSE เปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ KMITL
มีนาคม
28 ก.พ. 61      KMITL แถลงข่าว เปิดคณะแพทยศาสตร์ ใหม่ล่าสุดของประเทศไทย
27 ก.พ. 61      การอบรมกลยุทธ์การใช้ infographic presentation เพื่อพัฒนา
27 ก.พ. 61      การรับฟังข้อเสนอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมสำหรับพนักงาน
26 ก.พ. 61      ประชุมพัฒนาชุมชนร่วมกับอาศมศิลป์และเขตลาดกระบัง
26 ก.พ. 61      วิทยาเขตชุมพรร่วมงานมูลนิธิแก้มลิงหนองใหญ่
24 ก.พ. 61      MathChallenge VII
23 ก.พ. 61      อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลต้อนรับสถาบันปัญญาภิวัฒน์
21 ก.พ. 61      MOU วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
20 ก.พ. 61      วิศวกรรมอาหาร สัมมนา “Food Freezing & Refrigeration 2018”
19 ก.พ. 61      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร
17-18 ก.พ. 61      คณะเกษตร สจล. อบรมการทำประมงอย่างรับผิดชอบ
17 ก.พ. 61      สจล. ร่วมกับ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "SPECIAL FOR KMITL ONLY" ชมภาพยนตร์ฟรี!! Black Panther
17 ก.พ. 61      ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ..พระจอมเกล้าลาดกระบัง
15 ก.พ. 61      คณะวิทยาศาสตร์ สจล. mou ทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่าย
14 ก.พ. 61      คณะศิลปศาสตร์สจล.จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ
14 ก.พ. 61      สจล.แจกบัตร(สำรอง) รอบสุดท้ายชมภาพยนตร์ Black Panther
13 ก.พ. 61      KMITL และ จังหวัดระยอง ร่วมเตรียมพัฒนา EEC World Campus
13 ก.พ. 61      อธิการบดีบรรยายพิเศษสร้างข้อคิดแก่เยาวชน
13 ก.พ. 61      พระจอมเกล้าลาดกระบังร่วมรณรงค์วัฒนธรรมเทศกาลวันตรุษจีน
10 ก.พ. 61      โครงการ KMITL Pre Gat/Pat 61
9 ก.พ. 61      พิธีวางพวงมาลาท่านเจ้าคุณทหาร
9 ก.พ. 61      สจล.จัดพิธีเปิดเกษตรแฟร์ 2561
9 ก.พ. 61      จัดประชุม CIO มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
8 ก.พ. 61      สจล.ประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับจังหวัดสุพรรณบุรี
6 ก.พ. 61      หารือ MOU ประธานบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ประเทศญี่ปุ่น
3 ก.พ. 61      บรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยพระราชทาน
2 ก.พ. 61      สจล. ร่วม mou วช.ผลักดันงานวิจัยคุณภาพสู่สากล
2 ก.พ. 61
     สจล. รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี จาก วช. ในงานวันนักประดิษฐ์
กุมภาพันธ์
31 ม.ค. 61      รมต.ศธ.มอบนโยบายแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย แก่ KMITL
31 ม.ค. 61      คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. กิจกรรมอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม
30 ม.ค. 61      MOU จุฬาฯ ร่วม สจล.เปิดหลักสูตรร่วม "วิศวกรรมหุ่นยนต์"
30 ม.ค. 61      สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดประชุมพนักงานเงินรายได้
30 ม.ค. 61      สจล. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการประเมินคุณธรรม
26 ม.ค. 61      สจล. mou จัดตั้งอาสาป้องกันบำบัดการติดยาเสพติดในสถานศึกษา
25 ม.ค. 61      สจล.ชุมพรจัดงานมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค
25 ม.ค. 61      สจล. จับมือCAT mou นำ IOT พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสื่อสาร
24 ม.ค. 61      อธิการบดีพบประชาคมคณะและวิทยาลัย
24 ม.ค. 61      สจล.จัดพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ วิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
24 ม.ค. 61      สจล.ร่วมงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนพรตพิทยพยัต
24 ม.ค. 61      โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า สจล.mou กับ 4 คณะสจล.
19 ม.ค. 61      สจล.ชุมพรกำหนดจัดงาน มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากข้าว ยกระดับอาชีพเกษตรกร
19 ม.ค. 61      เสวนารับฟังความคิดเห็นประชาคมสจลโครงการจัดทำผังแม่บทสถาบัน
18 ม.ค. 61      เสวนารับฟังความคิดเห็นประชาคมสจลโครงการจัดทำผังแม่บทสถาบัน
18 ม.ค. 61      หารือความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 61      มอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
17 ม.ค. 61      พบประชาคมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
16 ม.ค. 61      พบประชาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์
16 ม.ค. 61      พบประชาคมIT-ครุ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
16 ม.ค. 61      คณะครุศาสตร์อ สจล. จัดงาน “วันครู"
11 ม.ค. 61      สจล.เตรียมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวสุโขทัยและกำแพงเพชร
11 ม.ค. 61      จิตอาสาสจล.นำนวัตกรรมกำจัดผักตบชวาช่วยชาวสุพรรณบุรี
11 ม.ค. 61      อธิการบดีร่วมทานอาหารกับนักศึกษาที่ได้รางวัลชนะเลิศ
11 ม.ค. 61      การประชุมประจำภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 14
10 ม.ค. 61      พบประชาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
10 ม.ค. 61      วิชา I LOVE KMITL
8 ม.ค. 61      พิธีตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
6 ม.ค. 61
     ขอพรจากอดีตอธิการบดีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
มกราคม
2560
2559
2558