ติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่   http://www.facebook.com/kmitlpr
2561
วตุันที่
รายชื่อพาดหัว
3 ต.ค. 61      การบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
1 ต.ค. 61      สจล.นำ ECOLIFE app ลดปริมาณขยะร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 ต.ค. 61      พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่4
ตุลาคม
22 ก.ย. 61      มติสภาเขตลาดกระบังยื่นทบทวนการสร้างทางด่วนเสนอนายกรัฐมนตรี
15 ก.ย. 61      สจล.เป็นเจ้าภาพการประชุม ปอมท.
13 ก.ย. 61      สจล.น้อมรำลึกอธิการบดีท่านแรกของสถาบัน
7 ก.ย. 61      อธิการบดีสจล. สร้างแรงบันดาลใจน้องๆพนักงานใหม่
6 ก.ย. 61      สจล.ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0
กันยายน
30 ส.ค. 61      คณะครุศาสตร์ สจล.จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง 2561
22 ส.ค. 61      ครบรอบ1ปี KMIDSจับมือแพทย์สจล.ผลักดันเด็กอัจริยะสู่หมอสากล
20 ส.ค. 61      สจล.ร่วมมือSWANพัฒนาสื่อออนไลน์ต่อยอดเทคโนโลยีทางการศึกษา
18 ส.ค. 61      เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเปิดใจสู่อินเตอร์
17 ส.ค. 61      เด็กมัธยมและประถมยกแก็งค์ทึ่งนวัตกรรมสจล.
16 ส.ค. 61      สจล.บ้านเราร่มรื่นปลอดภัย
2 ส.ค. 61      สจล. จับมือ สมาคมไทย-ลาว “ร่วมส่งน้ำใจ ไปช่วยลาว”
สิงหาคม
26 ก.ค. 61      พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
26 ก.ค. 61      “Smart Campus” ต้นแบบด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
25 ก.ค. 61      ก้าวต่อไปด้วยความรักที่มีให้กันตลอด 25 ปี KMITL NEXT
25 ก.ค. 61      การประชุมสภาสถาบัน
24 ก.ค. 61      MOU โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
23 ก.ค. 61      อธิการบดีพบปะพนักงานเงินรายได้ที่เปลี่ยนเงื่อนไข
23 ก.ค. 61      MOU บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
22 ก.ค. 61      อธิการเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดวชิรธรรมาวาส
20 ก.ค. 61      ประธานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ป้ายแดง
20 ก.ค. 61      KMITL จับมือเอกชนร่วมพัฒนานวัตกรรมโลจิสติกส์
19 ก.ค. 61      การประชุมสำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อการจัดทำระบบเอกสาร
17 ก.ค. 61      การแสดงวิสัยทัศน์สรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
17 ก.ค. 61      นายกสภาสถาบันต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Harbin
16 ก.ค. 61      สำนักงานเขตลาดกระบังใช้ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง
13 ก.ค. 61      การอบรม Education Marketing
13 ก.ค. 61      การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร
13 ก.ค. 61      หารือความร่วมมือ Tianjin University สาธารณรัฐประชาชนจีน
13 ก.ค. 61      introduction to medical education
9 ก.ค. 61      นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ CIE คว้ารางวัล จากTURTLE BOT
7 ก.ค. 61      การประชุมเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ระดับสถาบัน
6 ก.ค. 61      ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
6 ก.ค. 61      สจล.ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า
5 ก.ค. 61      สจล.พร้อมแล้วจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
4 ก.ค. 61      สจล.มุ่ง “Outcome Based Learning”พัฒนาชาติ
กรกฎาคม
27 มิ.ย. 61      การประชุมสภาสถาบัน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
25 มิ.ย. 61      MOU ว.เทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจและเครือประภามนตรี
22 มิ.ย. 61      Design Thinkingพัฒนาบุคลากรสจล.
20 มิ.ย. 61      บรรยายพิเศษเสริมสร้างพัฒนาองค์กร
20 มิ.ย. 61      สจล.สร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าNext
20 มิ.ย. 61      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาดูงานประกัน
20 มิ.ย. 61      การระดมความคิดเห็นการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
18 มิ.ย. 61      สจล. เปิดตัวแอป“iAmbulance”กู้ภัยอย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
18 มิ.ย. 61      สจล. จับมือสกว.จัดประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
18 มิ.ย. 61      MOU ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
15 มิ.ย. 61      รับฟังความปรับปรุงการอาคารคณะเกษตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
15 มิ.ย. 61      สนพ. จัด‘หาร 2 Talks’ สร้างวัฒนธรรมประหยัดพลังงาน
14 มิ.ย. 61      MOU มหาวิทยาลัยศรีปทุม
13 มิ.ย. 61      สจล.ร่วมสกอ.รวมพลังอาจารย์สร้างความเข็มแข็งสหกิจศึกษา
12 มิ.ย. 61      MOU China Three Gorges University
8 มิ.ย. 61      สจล.ร่วมกับสวทช.เป็นพี่เลี้ยง “วิทย์สร้างคน”
7 มิ.ย. 61      เสวนา Data centers are the foundation of “Smart Cities
6 มิ.ย. 61      อบรมR2Rพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวันที่ 2
5 มิ.ย. 61      อบรมR2Rพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
5 มิ.ย. 61      สำนักหอสมุดกลาง สจล. ร่วมปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลก
4 มิ.ย. 61      บรรยาย ณ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ภาคตะวันออก
2 มิ.ย. 61      โครงการบริการวิชาการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวแดงและข้าว
2 มิ.ย. 61      พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์"
1 มิ.ย. 61      MOU โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม
มิถุนายน
30 พ.ค. 61      สจล.ถวายพวงมาลาเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
30 พ.ค. 61      สจล. MOU ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรเครือข่าย
25 พ.ค. 61      สจล.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันพัฒนาผังแม่บทสถาบัน
24 พ.ค. 61      MOU บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด(มหาชน)
24 พ.ค. 61      สจล. ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561
23 พ.ค. 61      MOU สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
22 พ.ค. 61      สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. อบรมR2Rสายสนับสนุน
21 พ.ค. 61      สำนักงานสภาสถาบัน สจล.อบรมสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์
18 พ.ค. 61      การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปะศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่4
17 พ.ค. 61      ทีมตัวแทนจาก KMITL สามารถคว้า 3 รางวัลจากเวทีประชันทักษะไอทีระดับโลก Huawei ICT Competition 2018
15 พ.ค. 61      พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ที่ได้รับการอบรม Delta Industrial Automation
11 พ.ค. 61      สจล. MOU ร่วมกับ สถาบันภาคีและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
11 พ.ค. 61      อบรมเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
11 พ.ค. 61      หารือความร่วมมือกับ CMKL และธนาคารกรุงไทย
10 พ.ค. 61      PR ฟ้าใหม่รวมใจสายข่าว
9 พ.ค. 61      อธิการบดีพบนักศึกษา สจล.ชุมพร
9 พ.ค. 61      อธิการพบ นศ. ชุมพร
9 พ.ค. 61      MOU เบทาโกร
8 พ.ค. 61      อธิการบดีพบประชาคม สจล.ชุมพร
8 พ.ค. 61      ประชุมผู้บริหารสัญจรชุมพร
8 พ.ค. 61      อาคารจอดเครื่องบิน Hangar
8 พ.ค. 61      ประชุมผู้บริหารสัญจรชุมพร
8 พ.ค. 61      สักการะ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน
7 พ.ค. 61      รู้จริง เข้าใจแนวHR
7 พ.ค. 61      พิธีเปิด smart aquaculture4.0
7 พ.ค. 61      ชุมพรจิตอาสา ร่วมใจพัฒนาชุมชน
4 พ.ค. 61      KMITL มาทำถนนลาดยาง ทางเข้าชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม
4 พ.ค. 61      สำนักบริการคอมพิวเตอร์ติดตั้ง Container KMITL Data Center
3 พ.ค. 61      หารือ MOU มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พฤษภาคม
30 เม.ย. 61      สจล. MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
28 เม.ย. 61      ครุสจล.เจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท.ครั้งที่25
27 เม.ย. 61      หารือ MOU Anhui Agricultural University ประเทศจีน
27 เม.ย. 61      โรงเรียนสาธิตนานาชาติสจล.จัดประกวดผลงานวิทยาศาสตร์
25 เม.ย. 61      สจล.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ อาลีบาบา กรุ๊ป
24 เม.ย. 61      SKMITL SMART ENGINEERING CAMP
21 เม.ย. 61      ชุมพร ร่วมจิตอาสาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี
21 เม.ย. 61      ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ..พระจอมเกล้าลาดกระบัง ครั้งที่2
19 เม.ย. 61      ประมูลเสื้อผ้าของใช้แบรนด์เนม
11 เม.ย. 61      บรรยากาศสุขสงกรานต์สจล.
10 เม.ย. 61      สจล.mouเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาผ่านชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง
5 เม.ย. 61      สจล.แสดงผลงานสุดยอดศิลปินทัศนศิลป์ ณ หอศิลป์
4 เม.ย. 61      สจล.นำนวัตกรรมล้ำสู่Thailand Onnovation
2 เม.ย. 61      อธิการบดี รับรางวัลอินทรจักร บุคคลสำคัญที่น่ายกย่องแห่งปี
เมษายน
30 มี.ค. 61      การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่๙ ณ ชุมพร
29 มี.ค. 61      การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการจัดการ
28 มี.ค. 61      KMITL Job Fair 2018
26 มี.ค. 61      สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล.นำเด็กค่ายเยาวชนทดสอบวิตามินซี
26 มี.ค. 61      วิทยาเขตชุมพรฯ จัดโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน รุ่นที่ 13
26 มี.ค. 61      โครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน รุ่นที่ 13 พระจอมเกล้าลาดกระบัง
26 มี.ค. 61      MOA Saint Mary’s University, Canada
21 มี.ค. 61      พระจอมเกล้าชุมพรคว้ารางวัล Best Engineering Award
20 มี.ค. 61      คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดFood Exhibition 2018
20 มี.ค. 61      ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อสานต่อโครงการชุมชนจิตอาสา
15 มี.ค. 61      วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา จัดโครงการ KMITL – MuayThai-Mini Marathon’2018
13 มี.ค. 61      อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
13 มี.ค. 61      ร่วมแสดงความยินดีแก่นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 มี.ค. 61      สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมอบรม Drone Workshop
10 มี.ค. 61      งานกีฬาบุคลากร 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2560
9 มี.ค. 61      การประชุมเร่งรัดการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย
9 มี.ค. 61      สจล. คว้ารางวัล GOLD AWARD จาก International Association
6 มี.ค. 61      สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
5 มี.ค. 61      การประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น สจล. ประจำปีการศึกษา2561
4 มี.ค. 61      บรรยากาศ งานมหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย
2 มี.ค. 61      งานมหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย
1 มี.ค. 61
     OPEN HOUSE เปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ KMITL
มีนาคม
28 ก.พ. 61      KMITL แถลงข่าว เปิดคณะแพทยศาสตร์ ใหม่ล่าสุดของประเทศไทย
27 ก.พ. 61      การอบรมกลยุทธ์การใช้ infographic presentation เพื่อพัฒนา
27 ก.พ. 61      การรับฟังข้อเสนอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมสำหรับพนักงาน
26 ก.พ. 61      ประชุมพัฒนาชุมชนร่วมกับอาศมศิลป์และเขตลาดกระบัง
26 ก.พ. 61      วิทยาเขตชุมพรร่วมงานมูลนิธิแก้มลิงหนองใหญ่
24 ก.พ. 61      MathChallenge VII
23 ก.พ. 61      อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลต้อนรับสถาบันปัญญาภิวัฒน์
21 ก.พ. 61      MOU วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
20 ก.พ. 61      วิศวกรรมอาหาร สัมมนา “Food Freezing & Refrigeration 2018”
19 ก.พ. 61      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร
17-18 ก.พ. 61      คณะเกษตร สจล. อบรมการทำประมงอย่างรับผิดชอบ
17 ก.พ. 61      สจล. ร่วมกับ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "SPECIAL FOR KMITL ONLY" ชมภาพยนตร์ฟรี!! Black Panther
17 ก.พ. 61      ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ..พระจอมเกล้าลาดกระบัง
15 ก.พ. 61      คณะวิทยาศาสตร์ สจล. mou ทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่าย
14 ก.พ. 61      คณะศิลปศาสตร์สจล.จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ
14 ก.พ. 61      สจล.แจกบัตร(สำรอง) รอบสุดท้ายชมภาพยนตร์ Black Panther
13 ก.พ. 61      KMITL และ จังหวัดระยอง ร่วมเตรียมพัฒนา EEC World Campus
13 ก.พ. 61      อธิการบดีบรรยายพิเศษสร้างข้อคิดแก่เยาวชน
13 ก.พ. 61      พระจอมเกล้าลาดกระบังร่วมรณรงค์วัฒนธรรมเทศกาลวันตรุษจีน
10 ก.พ. 61      โครงการ KMITL Pre Gat/Pat 61
9 ก.พ. 61      พิธีวางพวงมาลาท่านเจ้าคุณทหาร
9 ก.พ. 61      สจล.จัดพิธีเปิดเกษตรแฟร์ 2561
9 ก.พ. 61      จัดประชุม CIO มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
8 ก.พ. 61      สจล.ประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับจังหวัดสุพรรณบุรี
6 ก.พ. 61      หารือ MOU ประธานบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ประเทศญี่ปุ่น
3 ก.พ. 61      บรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยพระราชทาน
2 ก.พ. 61      สจล. ร่วม mou วช.ผลักดันงานวิจัยคุณภาพสู่สากล
2 ก.พ. 61
     สจล. รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี จาก วช. ในงานวันนักประดิษฐ์
กุมภาพันธ์
31 ม.ค. 61      รมต.ศธ.มอบนโยบายแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย แก่ KMITL
31 ม.ค. 61      คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. กิจกรรมอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม
30 ม.ค. 61      MOU จุฬาฯ ร่วม สจล.เปิดหลักสูตรร่วม "วิศวกรรมหุ่นยนต์"
30 ม.ค. 61      สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดประชุมพนักงานเงินรายได้
30 ม.ค. 61      สจล. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการประเมินคุณธรรม
26 ม.ค. 61      สจล. mou จัดตั้งอาสาป้องกันบำบัดการติดยาเสพติดในสถานศึกษา
25 ม.ค. 61      สจล.ชุมพรจัดงานมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค
25 ม.ค. 61      สจล. จับมือCAT mou นำ IOT พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสื่อสาร
24 ม.ค. 61      อธิการบดีพบประชาคมคณะและวิทยาลัย
24 ม.ค. 61      สจล.จัดพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ วิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
24 ม.ค. 61      สจล.ร่วมงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนพรตพิทยพยัต
24 ม.ค. 61      โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า สจล.mou กับ 4 คณะสจล.
19 ม.ค. 61      สจล.ชุมพรกำหนดจัดงาน มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากข้าว ยกระดับอาชีพเกษตรกร
19 ม.ค. 61      เสวนารับฟังความคิดเห็นประชาคมสจลโครงการจัดทำผังแม่บทสถาบัน
18 ม.ค. 61      เสวนารับฟังความคิดเห็นประชาคมสจลโครงการจัดทำผังแม่บทสถาบัน
18 ม.ค. 61      หารือความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 61      มอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
17 ม.ค. 61      พบประชาคมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
16 ม.ค. 61      พบประชาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์
16 ม.ค. 61      พบประชาคมIT-ครุ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
16 ม.ค. 61      คณะครุศาสตร์อ สจล. จัดงาน “วันครู"
11 ม.ค. 61      สจล.เตรียมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวสุโขทัยและกำแพงเพชร
11 ม.ค. 61      จิตอาสาสจล.นำนวัตกรรมกำจัดผักตบชวาช่วยชาวสุพรรณบุรี
11 ม.ค. 61      อธิการบดีร่วมทานอาหารกับนักศึกษาที่ได้รางวัลชนะเลิศ
11 ม.ค. 61      การประชุมประจำภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 14
10 ม.ค. 61      พบประชาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
10 ม.ค. 61      วิชา I LOVE KMITL
8 ม.ค. 61      พิธีตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
6 ม.ค. 61
     ขอพรจากอดีตอธิการบดีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
มกราคม
2560
2559
2558