ติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่   http://www.facebook.com/activitykmitl
2562
15 ม.ค. 61      จัดงานวันครู ครุศาสตร์ สจล.
15 ม.ค. 61      สจล.mouเครือข่ายพัฒนากำลังคน ด้านยานยนต์และไฟฟ้า
15 ม.ค. 61      ขอพรจากอธิการบดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่
14 ม.ค. 61      สำนักทะเบียน สจล. นำ SUPER REGพี่นี้ช่วยได้ ไขปัญหา
9 ม.ค. 61      สจล.รับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันการดับเพลิง
7 ม.ค. 61      พิธีตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
6 ม.ค. 61
     DSR_Minimarathon_2019_at_KMITL
มกราคม
2561
2560
2559
2558