ติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่   http://www.facebook.com/kmitlpr
2560
วันที่
รายชื่อพาดหัว
21 ธ.ค. 60      ขอพรจากอธิการบดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่
21 ธ.ค. 60      KMITL เนื่องในเทศกาลปีใหม่
21 ธ.ค. 60      สจล.mouโครงการสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
21 ธ.ค. 60      การประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง
20 ธ.ค. 60      พระจอมเกล้าลาดกระบังร่วมรณรงค์วัฒนธรรมจัดขอพรจากผู้ใหญ่
15 ธ.ค. 60      มหกรรมโทรศัพท์ มาราธอน TELETHON
14 ธ.ค. 60      เปิดตัวมหาวิทยาลัยระดับโลก CMKL University
10 ธ.ค. 60      สจล.ร่วมวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
10 ธ.ค. 60      Siam Bharata 2017
4 ธ.ค. 60      ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ เรื่อง ยังคงสีคราม
1 ธ.ค. 60      พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่รัชกาลที่ 9
1 ธ.ค. 60
     สถาปัตย์ สจล. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการบ้านอยู่ดี
ธันวาคม
28 พ.ย. 60      เปิดตัวทีมผู้บริหารคณะสถาปัตย์
23 พ.ย. 60      Alibaba Group เข้าพบผู้บริหารเพื่อหารือ MOU
23 พ.ย. 60      MOU DAEATI Co., Ltd
22 พ.ย. 60      เทียบเท่าระดับโลก มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
22 พ.ย. 60      มอบเงินสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว
21 พ.ย. 60      KMITL Pre TCAS 2018
15-17 พ.ย. 60      ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์
17-18 พ.ย. 60      มหกรรมเกษตรอินทรีย์และการขับเคลื่อน สิทธิเกษตรกรภาคใต้
9 พ.ย. 60      การประชุมผู้บริหารสถาบันและ กบ
9 พ.ย. 60      Intership at donquijote
9 พ.ย. 60      Exchange Program at ccu 2018
5 พ.ย. 60      สจล. ร่วมกับหัวเว่ยเปิดตัว SDN & Cloud Computing Center
พฤศจิกายน
20 พ.ค. 60
     สจล.ร่วมลงนามออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ตุลาคม
1 ก.ย. 60
     ปลูกต้นดาวเรือง 12,000 ต้น ถวายพ่อหลวง
กันยายน
31 ส.ค. 60
     พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
30 ส.ค. 60
     การประชุมสภาสถาบัน
29 ส.ค. 60
     สจล.ร่วมบริจาคโลหิต
28-29 ส.ค. 60
     นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์สจล.
28 ส.ค. 60
     พิธีแถลงข่าวการจัดประชุมนานาชาติ THAI CANAL
27 ส.ค. 60
     สจล.รับรางวัลGold AwardงานThailand Research Expo 2017
25 ส.ค. 60
     หารือ สรุปผลการศึกษาโครงการทางยกระดับช่วงศรีนครินทร
25 ส.ค. 60
     โครงการกำจัดผักตบชวา (Water Hyacinth) อย่างยั่งยืน
24 ส.ค. 60
     คณะครุศาสตร์ สจล. ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
24 ส.ค. 60
     พิธีเปิดโครงการเส้นทางสายไหม ในศตวรรษที่21
24 ส.ค. 60
     พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน
24 ส.ค. 60
     พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน
24 ส.ค. 60
     พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน
24 ส.ค. 60
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดวันคล้ายวันสถาปนาวิศวสจล. ครบรอบ 57ป
23 ส.ค. 60
     สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. ต้อนรับม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
23 ส.ค. 60
     MOU สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 อ.ส.ม.ท.
23 ส.ค. 60
     KMITL จับมือ Thai Fight เปิด หลักสูตร ป.โท “การจัดการกีฬาและสื่อบันเทิง"
18 ส.ค. 60
     วันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า KMIDS
18 ส.ค. 60
     การอบรม ส่วนการคลัง การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ
17 ส.ค. 60
     คณะวิศว สจล. พิธีทำบุญประดิษฐานพระพุทธนิมิตวิชิตมาระฯ
17 ส.ค. 60
     สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา 31 ป
3 ส.ค. 60
     สจล.mouบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด
1 ส.ค. 60
     การอบรม ระเบียบใหม่ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ
สิงหาคม
31 ก.ค. 60
     พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
27 ก.ค. 60
     การอบรม ปัญหาที่พบบ่อยในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
27 ก.ค. 60
     พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล
27 ก.ค. 60
     KMITL ร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10
27 ก.ค. 60
     สจล.จัดพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีวัดวชิรธรรมาวาส ร.4
26 ก.ค. 60
     การประชุมสภาสถาบัน
26 ก.ค. 60
     TF - Thailand Industry EXPO 2017
26 ก.ค. 60
     สจล.ร่วมเครือข่ายสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที 9
21 ก.ค. 60
     สจล.mouประชุมวิชาการปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย
20 ก.ค. 60
     การเปิดตัวแอพพลิเคชั่น WMAPP
18 ก.ค. 60
     การประชุมผู้บริหาร
17 ก.ค. 60
     การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตและบริการอาหาร
17 ก.ค. 60
     การอบรม Automated QA
13 ก.ค. 60
     อบรมเชิงปฏิบัติการ วงวิชาการเข้มแข็ง ด้วยอาจารย์คิด เขียน
13 ก.ค. 60
     โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สมาคมนักเรียนเก่า
13 ก.ค. 60
     การอบรม Lean ERP
12 ก.ค. 60
     นายกสภาสถาบันต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Harbin
11 ก.ค. 60
     การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
9 ก.ค. 60
     สจล.mouการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย
7 ก.ค. 60
     Welcomed the delegation from Ministry of Education, Singapore
6 ก.ค. 60
     สจล.ต้อนรับคณะผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
6 ก.ค. 60
     Certificated to student from University of Burgundy, France
6 ก.ค. 60
     สจล.จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
6 ก.ค. 60
     สจล.จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาวัดปลูกศรัทธาและร่วมทอดผ้าป่า
6 ก.ค. 60
     สจล.จัดพิธีเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
5 ก.ค. 60
     ประชุมคณะทำงานลดรอบระยะเวลาให้บริการ สจล.
4 ก.ค. 60
     welcomed delegation from Hung Vuong University, Vietnam
4 ก.ค. 60
     นศ.วิศวลาดกระบังกวาดรางวัลจากการแข่งขันกีฬา “ยูยิตสู”
4 ก.ค. 60
     ส่วนอาคารสถานที่ประชุมหารือป้องกันผลกระทบทางยกระดับ
4 ก.ค. 60
     ประชุมคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
4 ก.ค. 60
     ประชุมคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร
4 ก.ค. 60
     ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา อบรการจัดทำ(SAR)ระดับคณะ
3 ก.ค. 60
     ร่วมประชุมหารือกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
กรกฎาคม
30 มิ.ย. 60
     วิศว สจล.เสวนา...ถกประเด็นการศึกษา ยกระดับวิศวกร
28 มิ.ย. 60
     การอบรมปฏิบัติการผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาฯ
28 มิ.ย. 60
     สำนักงานสภาสถาบัน จัดประชุมระเบียบวาระครั้งที่ 6/2560
28 มิ.ย. 60
     มอบรางวัลแก่คณาจารย์ สจล.ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
27-28 มิ.ย. 60
     “educational cooperation for : China's ‘One Road One Belt' Project” and “Thailand's 4.0 Policy”
27 มิ.ย. 60
     แถลงข่าว เปิดตัวโครงการ DATATHON หนุนสตาร์ทอัพไทย
27 มิ.ย. 60
     เบิกจ่ายรวดเร็ว ไม่มีปัญหากับพัสดุ เป็นมิตรกับอาคาร
22 มิ.ย. 60
     วิศวลาดกระบังจับมือกับอินฟีเนียนพัฒนาด้านยานยนต์อิเล็กทรอน
21 มิ.ย. 60
     สจล.แถลงข้อเสนอแนะรัฐบาลโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน
20 มิ.ย. 60
     การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สจล.
15 มิ.ย. 60
     The 19 Food innovation Asia Conference 2017 (FIAC)
14 มิ.ย. 60
     สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. อบรมการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ
8 มิ.ย. 60
     แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคค
8 มิ.ย. 60
     KMITL ร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน
8 มิ.ย. 60
     วิชาการ วิจัย พบประชาคม วิทยาเขตชุมพร
7 มิ.ย. 60
     หารือความร่วมมือโรงพยาบาลจังหวัดระยอง
7 มิ.ย. 60
     MOU บริษัท สมุนไพรภูมิพฤกษา จำกัด
6 มิ.ย. 60
     การประชุมผู้บริหาร
2 มิ.ย. 60
     พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ท่านเจ้าคุณทหาร ท่านเลี่ยม(บุตรี) หลวงพรตพิทยพยัต
2 มิ.ย. 60
     โครงการนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ภาควิชาศิลปกรรม
1 มิ.ย. 60
     พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบหริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1 มิ.ย. 60
     MOU HTMi
มิถุนายน
31 พ.ค. 60
     สจล.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
31 พ.ค. 60
     สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ
31 พ.ค. 60
     Dinner Talk "A Leap Forward for THAILAND"
31 พ.ค. 60
     แถลงข่าว การจัดตั้ง KMITL-Carnegie Mellon THAILAND
31 พ.ค. 60
     KMITL-Carnegie Mellon THAILAND เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
31 พ.ค. 60
     การประชุมสภาสถาบัน
30 พ.ค. 60
     พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7
30 พ.ค. 60
     การเสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
29 พ.ค. 60
     วันสถาปนาครบรอบ 26 ปี สำนักหอสมุดกลาง
25 พ.ค. 60
     อธิการบดีสจล.บรรยายอุดมศึกษาไทย 4.0 การประชุมวิชาการ ปขมท.
25 พ.ค. 60
     สจล.ร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการโรงเรียนสาธิตบางนา
24 พ.ค. 60
     “วิชาการ-วิจัย พบประชาคม" วิทยาลัยนานาชาต
24 พ.ค. 60
     การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ดี HR JAPAN
24 พ.ค. 60
     การบรรยาย เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการทางการเงิน
24 พ.ค. 60
     MOU ก.แรงงาน เปิดตัวสามพันธมิตร สานพลัง สร้างแรงงานไทย
23 พ.ค. 60
     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
22 พ.ค. 60
     MOU บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด(มหาชน)
18 พ.ค. 60
     MOU กรมการแพทย
17 พ.ค. 60
     งานเสวนา "มิติใหม่ TAXI ไทย สะดวก-ปลอดภัย กว่าที่เคย"
17 พ.ค. 60
     การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16
17 พ.ค. 60
     ส่วนกิจการนักศึกษา สจล.จัดอบรมการบริหารจัดการสหกิจนักศึกษา  
16 พ.ค. 60
     สจล.ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 15 ปี โรงพยาบาลสิรินธร
11 พ.ค. 60
     โครงการเสริมสร้างความเข้าใจตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสถาบัน
9 พ.ค. 60
     MOU กองบัญชาการกองทัพไทย
9 พ.ค. 60
     พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
4 พ.ค. 60
     MOU มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
3 พ.ค. 60
     คณะศิลปศาสตร์ สจล. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย
3 พ.ค. 60
     การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ ภายใต้แนวคิด Lean
พฤษภาคม
28 เม.ย. 60
     สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. ให้การต้อรับมหาวิทยาลัยพะเยา
28 เม.ย. 60
     KMITL PCC จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิตใหม่
26 เม.ย. 60
     การประชุมสภาสถาบัน
26 เม.ย. 60
     งาน Engineering Project Day 2017
25 เม.ย. 60
     สจล.จัดเสวนาSNAKE SNAKE FISH FISH
25 เม.ย. 60
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สัมมนาปฏิบัติการสอน
22 เม.ย. 60
     TEDxKMITL: Livin Out Loud
21 เม.ย. 60
     คณะสถาปัตย์ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8
20 เม.ย. 60
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดูงานการบริหารจัดการ
19 เม.ย. 60
     พิธีมอบใบประกาศผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย2560
19 เม.ย. 60
     บริษัท ไทยออแกนนิค ฟู้ด จำกัด ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธ
18 เม.ย. 60
     งานเลี้ยงขอบคุณนักกิจกรรม สจล. ประจำปี 2559
18 เม.ย. 60
     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
18 เม.ย. 60
     องค์การนักศึกษาและส่วนกิจการนักศึกษา สจล. จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกิจกรรมประจำปี 2559
11 เม.ย. 60
     พิธีรดน้ำขอพรอธิการบดีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
10 เม.ย. 60
     พิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายกสภาสถาบัน เนื่องในเทศกาลสงกรานต
10 เม.ย. 60
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.จัดพิธีเททองหล่อพระ
10 เม.ย. 60
     พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย
8 เม.ย. 60
     GenEd KMITL Ambassador
7 เม.ย. 60
     คณะศิลปะศาสตร์ สจล. เป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้บริหารสัญจร
7 เม.ย. 60
     สจล. เปิดวิจัยต้นแบบ “เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟ”
5 เม.ย. 60
     เสวนาครบรอบ 1 ปี เครือข่ายต้นไม้ในเมือง
5 เม.ย. 60
     สัมมนา Is your English Ready for Thailand 4.0?
4 เม.ย. 60
     สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. ปิดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่น23
3 เม.ย. 60
     สจล.mouกับโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
3 เม.ย. 60
     MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนกลไกศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
เมษายน
31 มี.ค. 60
     นศ.วิศวคอมได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Network Security
30 มี.ค. 60
     โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เปิดSTEM with Robotics
28 มี.ค. 60
     งานเสวนา ดนตรีอภิวัฒน์ กับประเทศไทย 4.0
28 มี.ค. 60
     การเสริมสร้างความเข้าใจตามเกณฑ์ AUN-QA
27 มี.ค. 60
     ส่วนกิจการนักศึกษา สจล. จัดอบรมโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสหกิจ
27 มี.ค. 60
     กิจกรรม “วิชาการ-วิจัย พบประชาคม" คณะอุสาหกรรมเกษตร
27 มี.ค. 60
     KMITL Afternoon Talks
27 มี.ค. 60
     MOU สมาคมประกันวินาศภัยไทย
26 มี.ค. 60
     อธิการบดี ร่วมรายการ "สาบานว่าพูดจริง" ทางช่อง One31
25 มี.ค. 60
     KMITL RALLY 89 ฝายถวายพระราชา
24 มี.ค. 60
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.จัดงาน Art Street : Still On Art
24 มี.ค. 60
     ครุศาสตร์เกษตรวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
23 มี.ค. 60
     Enchanting Traditional Iranian Music
23 มี.ค. 60
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สจล. จัด “การแข่งขันยิงต้นกล้านาโยน”
21 มี.ค. 60
     Friendship Concert
21 มี.ค. 60
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงาน FOOD EXHIBITION
20 มี.ค. 60
     พิธีเปิดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่23
18 มี.ค. 60
     การแข่งขันว่ายน้ำ สจล. ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 4
16 มี.ค. 60
     ส่วนบริหารวิชาการให้การต้อนรับโรงเรียนบูรณะรำลึก ตรัง
16 มี.ค. 60
     สัมมนา national Chung Chung University
16 มี.ค. 60
     "วิชาการ-วิจัย พบประชาคม" คณะสถาปัตย
16 มี.ค. 60
     บริษัทซินเน็ค เพื่อมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่สจล.
15 มี.ค. 60
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามอบเครื่องกำเนิดโอโซนสระว่ายน้ำ
14 มี.ค. 60
     กิจกรรม “วิชาการ-วิจัย พบประชาคม" คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
13 มี.ค. 60
     การประชุมคณะทำงานรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน
13 มี.ค. 60
     กิจกรรม “วิชาการ-วิจัย พบประชาคม" คณะเทคโนโลยีการเกษตร
10 มี.ค. 60
     หารือความร่วมมือ JICA
10 มี.ค. 60
     การประชุมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก และส่วนงาน
10 มี.ค. 60
     Innovative Startup
10 มี.ค. 60
     ละคอนเวทีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ROBOTBOY
10 มี.ค. 60
     สจล.ขอแสดงความยินดีศาสตราจารย์ ดร.โมไนยรับรางวัลมูลนิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
8 มี.ค. 60
     สจล.ร่วมMOUการขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน
8 มี.ค. 60
     ครุศาสตร์ สจล.แนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
8 มี.ค. 60
     กิจกรรม “วิชาการ-วิจัย พบประชาคม" วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
7 มี.ค. 60
     กิจกรรม “วิชาการ-วิจัย พบประชาคม" คณะการบริหารและจัดการ
7 มี.ค. 60
     ครุศาสตร์ สจล. Open House เปิดบ้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
4 มี.ค. 60
     ข้อเสนอหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี
3 มี.ค. 60
     สจล. เป็นเจ้าภาพจัดงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (UNAED)
2 มี.ค. 60
     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผู้นำจิตปัญญาศึกษา
1 มี.ค. 60
     พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
มีนาคม
25 ก.พ. 60
     จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 6
22 ก.พ. 60
     กิจกรรม “วิชาการ-วิจัย พบประชาคม"
22 ก.พ. 60
     สื่อดิจิตอลและไอทีกับอาชีวศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0
22 ก.พ. 60
     MOU กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
22 ก.พ. 60
     การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
22 ก.พ. 60
     การประชุมสภาสถาบัน
21 ก.พ. 60
     MOU สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
21 ก.พ. 60
     สัมมนา K-RIS บ้านแห่งนวัตกรรม สจล.
19 ก.พ. 60
     รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ ทปอ.
17 ก.พ. 60
     MOU บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
15 ก.พ. 60
     Biomass and Residue to Power Travelling
15 ก.พ. 60
     คณะเกษตร สจล. จัดเสวนา “เกษตรกับการน้อมนำศาสตร์พระราชา”
15 ก.พ. 60
     การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
14 ก.พ. 60
     การประชุมผู้บริหารสัญจรและพิธีเปิดศูนย์การบินแห่งที่2
14 ก.พ. 60
     คณะเกษตร สจล. บรรยายพิเศษ “Young Smart Farmers”
14 ก.พ. 60
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. จัดอบรม ปัญหาไรฝุ่นโดยใช้สมุนไพร
10 ก.พ. 60
     สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. สัญจร ครั้งที่5 คณะครุศาสตร์
10 ก.พ. 60
     เยี่ยมชมแปลงเกษตรสาธิตครบวงจร คณะเทคโนโลยีการเกษตรสจล.
10 ก.พ. 60
     พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
10 ก.พ. 60
     คณะเกษตร สจล.จัดพิธีวางพวงมาลาท่านเจ้าคุณทหาร
9 ก.พ. 60
     สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. จัดนิทรรศการภาพยนตร์ฤดูหนาวครั้งที่9
9 ก.พ. 60
     ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา
9 ก.พ. 60
     สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมอบรมสิทธิบัตรเพื่อการวิจัย
8 ก.พ. 60
     Grand Opening International Engineering Programs KMITL
7 ก.พ. 60
     สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. สัญจร ครั้งที่4 ณ สถาปัตย์
1 ก.พ. 60
     งานเปิดตัว Microsoft office 365
กุมภาพันธ์
31 ม.ค. 60
     ครุศาสตร์สจล.แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ครั้งที่ 66
30 ม.ค. 60
     พระจอมเกล้าลาดกระบังร่วมรณรงค์วัฒนธรรมเทศกาลวันตรุษจีน
28 ม.ค. 60
     คืนสู่เหย้าชาวศิลปศาสตร
25 ม.ค. 60
     การประชุมสภาสถาบัน
24 ม.ค. 60
     สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. สัญจร ครั้งที่ 1 
24 ม.ค. 60
     หารือ MOU ร่วมกับรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ
24 ม.ค. 60
     วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงครบรอบ 10 ปี
21 ม.ค. 60
     คณะสถาปัตย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
21 ม.ค. 60
     การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่1/2560
20 ม.ค. 60
     พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูม
18 ม.ค. 60
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. จัดบรรยายพิเศษ อัตลักษณ์ สจล.
16 ม.ค. 60
     MOU CPA และ IIE/Southeast Asia
13 ม.ค. 60
     ขอพรจากอธิการบดีเนื่องในเทศกาลปีใหม
13 ม.ค. 60
     5 ส รวมใจถวายพ่อหลวง
11 ม.ค. 60
     หารือ MOU President & CEO และทีมผู้บริหาร ธนาคารกรุงศรี
11 ม.ค. 60
     MOU Hochschule der Medien, Germany
11 ม.ค. 60
     การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง Innovative HR
10 ม.ค. 60
     การประชุมผู้บริหารสัญจร ณ KMIDS
7 ม.ค. 60
     เปิดบ้านโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า KMIDS OPEN HOUSE
7 ม.ค. 60
     สจล.ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระธรรมมงคลญาณ
6 ม.ค. 60
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดงานทำบุญปีใหม่ ปี 2560
6 ม.ค. 60
     พิธีตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
5 ม.ค. 60
     HR พบประชาคมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มกราคม
2559
2558