ขึ้นทะเบียนบันฑิตตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 ถึง 15 กันยายน 2560 นี้เท่านั้น  
กำหนดการฝึกซ้อมย่อย (วิทยาเขตชุมพร)
วันซ้อมย่อย
สจล.
(วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560
เช้า 8.00 - 12.00
บ่าย 13.00-1700
(ลาดกระบัง กทม.) วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
มจพ.
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
8.00 - เสร็จสิ้น
มจธ.
วันเสาร์ที่ 4 (เริ่มเวลา 13.00 ) - วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
8.00 - เสร็จสิ้น
วันถ่ายภาพหมู่
สจล.
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
เวลา 7.00 - 12.00
มจพ.
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
เวลา 7.00 - 12.00
มจธ.
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
เวลา 7.00 - 12.00
วันซ้อมใหญ
สจล.
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์(ลาดกระบัง)
ภาคเช้า เวลา 6.00
   
ภาคบ่าย เวลา 9.30
มจธ
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
เวลา 6.00 - 18.00
มจพ.
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
เวลา 7.00 - 18.00
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สจล.
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์(ลาดกระบัง)
ภาคเช้า เวลา 6.00
   
ภาคบ่าย เวลา 9.30
มจธ.
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการฯไบเทค บางนา
บ่าย 10.00
มจพ.
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการฯไบเทค บางนา
เช้า 6.00 / บ่าย 10.30กำหนดการฝึกซ้อมย่อย (สจล.)
กำหนดการฝึกซ้อมย่อย (สจล.)
สถานที่ฝึกซ้อมย่อย
 
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ (เช้า)
กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ (บ่าย)
กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงเช้า)
กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงบ่าย)
 
ลำดับการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร
รายชื่อบัณฑิตขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต   (file pdf)
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
AmazingCounters.com
*****จำนวนบัณฑิต*****
  มจพ. 5,400 คน
 มจธ. 4,400 คน
 สจล. 6,170 คน
จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
คณะ/วิทยาลัย
จำนวน
   1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-
    2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
    3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
-
    4. คณะการบริหารและจัดการ
-
    5. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
-
    6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-
    7. คณะวิทยาศาสตร์
-
    8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
-
    9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-
    10. วิทยาลัยนานาชาติ
-
    11. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
-
    12. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
-
ข้อมูลวันที่ ***    
กำหนดการ สจล.
  15 ตุลาคม 2560
  ซ้อมย่อย ว.ชุมพร
  28-29 ตุลาคม 2560   ซ้อมย่อย สจล.
  4 พฤศจิกายน 2560   วันถ่ายภาพหมู่
  5 พฤศจิกายน 2560   วันซ้อมใหญ
  7 พฤศจิกายน 2560   วันพิธี

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
02-3298000 ต่อ 3192 , 3198

VDO การเดินทางมายังสถาบันฯ


???????????
add line : @prkmitl
รับข่าวสารประชาสัมพันธ์กับเราได้ที่นี่

INTELLIGENT TRAIN TRACKING SYSTEM FOR EASTERN RAIL ROUTE
ระบบติดตามรถไฟสายตะวันออกอัจฉริยะ

 

ชุดครุย   ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี  (รายละเอียด)

   
 
จุดพักญาติและชมถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559

*****คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่*****
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 02-329-8000 โทรสาร 02-329-8110
update 20/06/2560