สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับเป็นทางการ)
ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับและรอบการซ้อมย่อย
ข้อห้ามสำหรับบัณฑิต
 
กำหนดการฝึกซ้อมย่อย (วิทยาเขตชุมพร) 
วันซ้อมย่อย
สจล.
(วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560
เช้า 8.00 - 12.00
บ่าย 13.00-1700
(ลาดกระบัง กทม.) วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
มจพ.
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
8.00 - เสร็จสิ้น
มจธ.
วันเสาร์ที่ 4 (เริ่มเวลา 13.00 ) - วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
8.00 - เสร็จสิ้น
วันถ่ายภาพหมู่
สจล.
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
เวลา 7.00 - 12.00
มจพ.
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
เวลา 7.00 - 12.00
มจธ.
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
เวลา 7.00 - 12.00
วันซ้อมใหญ
สจล.
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์(ลาดกระบัง)
ภาคเช้า เวลา 6.00
   
ภาคบ่าย เวลา 10.00
มจธ
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
เวลา 6.00 - 18.00
มจพ.
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
เวลา 7.00 - 18.00
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สจล.
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์(ลาดกระบัง)
ภาคเช้า เวลา 6.00
   
ภาคบ่าย เวลา 10.00
มจธ.
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการฯไบเทค บางนา
บ่าย 10.00
มจพ.
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการฯไบเทค บางนา
เช้า 6.00 / บ่าย 10.30กำหนดการฝึกซ้อมย่อย (สจล.)
กำหนดการฝึกซ้อมย่อย (สจล.)
สถานที่ฝึกซ้อมย่อย
สถานที่โหลดบัณฑิต (ฝึกซ้อมย่อย)
การแต่งกายของบัณฑิตในวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่
 
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 
 
ลำดับการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร
รายชื่อบัณฑิตขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต   (file pdf)
คู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
AmazingCounters.com
*****จำนวนบัณฑิต*****
  มจพ. 5,032คน
 มจธ. 3,944คน
 สจล. 5,680 คน
จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
คณะ/วิทยาลัย
จำนวน
   1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
596
    2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
236
    3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
236
    4. คณะการบริหารและจัดการ
305
    5. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
275
    6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
617
    7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
482
   8. ศิลปศาสตร์
128
    9. คณะวิทยาศาสตร์
1,206
    10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
1,462
    11. วิทยาลัยนานาชาติ
46
    12. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
38
    13. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
53
รวม 5,680
ข้อมูลวันที่ 28 กันยายน 2560    
กำหนดการ สจล.
  15 ตุลาคม 2560
  ซ้อมย่อย ว.ชุมพร
  28-29 ตุลาคม 2560   ซ้อมย่อย สจล.
  4 พฤศจิกายน 2560   วันถ่ายภาพหมู่
  5 พฤศจิกายน 2560   วันซ้อมใหญ
  7 พฤศจิกายน 2560   วันพิธี

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
02-3298000 ต่อ 3192 , 3198

VDO การเดินทางมายังสถาบันฯ


???????????
add line : @prkmitl
รับข่าวสารประชาสัมพันธ์กับเราได้ที่นี่

INTELLIGENT TRAIN TRACKING SYSTEM FOR EASTERN RAIL ROUTE
ระบบติดตามรถไฟสายตะวันออกอัจฉริยะ

 

ว่าที่ร้อยตรี  (รายละเอียด)
หมายเหตุ : ผู้หมวดที่รับปริญญาบัตรในปีการศึกษานี้ต้องใช้ป้ายชื่อประกอบเครื่องแบบด้วย (ทั้งชายและหญิง) 

 
 
 
จุดพักญาติและชมถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559

*****คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่*****
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 02-329-8000 โทรสาร 02-329-8110
update 3 / 10/2560